Jesteś: Główna » Pacjent » E-rejestracja

E-rejestracja

W naszej Przychodni zgodnie z obowiązującymi przepisami pacjenci mogą rejestrować się na wizytę:

  1. osobiście w godzinach pracy Przychodni
  2. za pośrednictwem osoby trzeciej
  3. telefonicznie
  4. mailowo: przychodniazdrowiarodziny@gmail.com

Deklaracja NFZ

Możliwe formy złożenia przez pacjenta deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej są:

  1. Złożenie w placówce POZ „deklaracji papierowej” potwierdzonej podczas składania, podpisem osoby przyjmującej deklarację wyboru.
  2. Złożenie „deklaracji elektronicznej” (e-deklaracji) poprzez Internetowe Konto Pacjenta, zakładka "Moje Konto", w punkcie "Twoja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)" należy wypełnić deklaracje do naszej placówki Queen Medicine oraz jako lekarza kierującego wybrać dr Marzec Magdalenę.

Lekarza POZ, pielęgniarkę lub położną można wybrać bezpłatnie dwa razy w roku kalendarzowym.

Zespół Przychodni Zdrowia Rodziny im. św. Jadwigi K.P.

 7:00 - 18:00
12 262 78 78

Przychodnia Zdrowia Rodziny
im. św. Jadwigi K.P.

ul. Bosaków 11
31-476 Kraków